logo1.gif

logo2.gif
crta.gif (1577 bytes)
     
About ZAMISEL d.o.o

Company name: ZAMISEL d.o.o.
Activity: Software Development
Web site: www.zamisel.com
Email: info@zamisel.com
Tel.: + 386 40 247 460

We prefer contacts by email.

Podatki za podjetja iz Slovenije.Družba ZAMISEL programiranje, d.o.o., je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1/31287/00, Srg 98/06191, osnovni kapital 2.100.000,00 SIT, matična št. 1338994, davčna št. SI56610467, ustanovitelj Štefan Kirn, direktor Milena Kirn, IBAN SI56 2420 1900 4225 573, plačilni promet s tujino: KBS banka d.d. Maribor, BIC: KREKSI22.
 
Welcome About Activities IDA-STEP
crta.gif (2842 bytes)
kocke.gifkocke.gif  

(c) ZAMISEL d.o.o.
info@zamisel.com